top
logo

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Pradžia Mokesčiai ir baudos

Pasitikėjimo telefonas  (8-45) 503 333

_______________________________________

   Norintiems tapti policijos pareigūnais

________________________________________

Ką daryti praradus tapatybės kortelę ar pasą

_______________________________________

DĖMESIO!!!

Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatas išsikėlė į kitas patalpas. Informacija čia.

____________________________

 

INTERESANTAMS ŽINOTINA! 

Užsieniečiai, gyvenantys Rokiškio rajone ar jame ketinantys gyventi, prašymus ir dokumentus dėl teisinės padėties patvirtinimo pateikia Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus Užsieniečių reikalų poskyryje Panevėžyje, K. Binkio g. 14 (202, 203 kab., tel. (8 45) 503 420, 503 142, 503 137). Atvykimo laiką galima rezervuoti internetu:https://www.epolicija.lt. Fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką galima pateikti atvykus į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus Užsieniečių reikalų poskyrį arba internetu: https://epis.vrm.lt.

 

 

Daugiau apie konkursą čia

Konkurso nuostatus skaitylite čia . Testas, kurį reikia išspręsti, čia.


Mokesčiai ir baudos PDF Spausdinti Email
Parašė   
2008-07-11 08:14

Kelių policijos tarnyba
 
Informaciją kaip sumokėti paskirtas baudas už už administracinius teisės pažeidimus 
rasite čia:  
 
Migracijos skyrius
 

1. Už asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka – 8,60 Eur.
2. Už asmens tapatybės kortelės išdavimą skubos tvarka per 5 d. d. – 19,60 Eur.

3. Už asmens tapatybės kortelės išdavimą skubos tvarka per 1 d. d. – 31,60 Eur (laikinai paslauga neteikiama).

4. Už paso išdavimą, keitimą bendra tvarka – 43 Eur.
5. Už paso išdavimą, keitimą skubos tvarka per 5 d. d. – 57 Eur.
6. Už paso išdavimą, keitimą skubos tvarka per 1 d. d. – 71 Eur.
7. Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimą, keitimą - 15 Eur.
8. Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo nagrinėjimą - 41 Eur.
9. Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka nagrinėjimą - 50 Eur.
10. Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka nagrinėjimą - 51 Eur.
11. Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka nagrinėjimą - 51 Eur.
12. Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo nagrinėjimą - 53 Eur.
13. Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo nagrinėjimą - 35 Eur.


Pastaba. 2010 m. spalio 23 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 125-6384 ). Pasikeitė valstybės rinkliavos už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme dydis, jis mažinamas 50 procentų jų pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą, keitimą.

Valstybės rinkliava neimama už:
Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą bendra tvarka (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų ir pateikus nurodytas aplinkybes patvirtinantį dokumentą) asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikams, kuriems nustatyta globa arba rūpyba, valstybės išlaikomiems stacionariose globos įstaigose esantiems asmenims, vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžiaus sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą bendra tvarka (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų ir pateikus nurodytas aplinkybes patvirtinantį dokumentą) asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

14. Už pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui jo teisei gyventi arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimą - 8.6 Eur.
15. Už dokumentų išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę tvarkymą - 20 Eur. Už leidimo gyventi kortelės išdavimą- 8.6 Eur. Už dokumentų pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi kortelę tvarkymą- 5.7 Eur. Už pakeistos leidimo gyventi kortelės išdavimą- 8.6 Eur.
16. Už dokumentų išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą- 86 Eur. Už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą- 28 Eur.
17. Už dokumentų pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi tvarkymą – 86 Eur , pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą – 28 Eur.
18. Už dokumentų išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) tvarkymą – 43 Eur.
19. Už leidimo nuolat gyventi išdavimą - 28 Eur.
20. Už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą – 11 Eur, pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą - 28 Eur.
21. Už asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą arba keitimą - 28. Eur.
- išdavimą, keitimą skubos tvarka per 7 darbo dienas - 43 Eur.
22. Už pabėgelio kelionės dokumento išdavimą arba keitimą – 28 Eur .
23. Už užsieniečio paso išdavimą arba keitimą - 35 Eur.
24. Už kvietimo patvirtinimą - 4.9 Eur.


Pastaba: Iš užsieniečio šeimos nario už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip už dokumentų tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą užsieniečiui..

Valstybės rinkliava neimama už:

Dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą, asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą, keitimą ir jo galiojimo laiko pratęsimą, vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas;
Asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ir užsieniečio paso išdavimą, vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmenims iki 16 metų;
Dokumentų išduoti, pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą užsieniečiams, pateikusiems prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
Dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą asmeniui iki 18 metų, kurio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis;
Vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsienio valstybių piliečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar tarnybų organizuojamuose oficialiuose susitikimuose, labdaros bei organizuotos pagalbos Lietuvai tikslais arba su Raudonojo Kryžiaus misija, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, atstovams;
Vizų išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą, dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariams;
Dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuriam suteikta papildoma arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jo šeimos nariams, atvykstantiems gyventi kartu su juo, arba užsieniečiui, kuris negali būti išsiųstas, taip pat kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos yra atidėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka arba kuris negali išvykti dėl pavojingos organizmo būklės ir kuriam reikia neatidėliotinos medicinos pagalbos;
Dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kurie ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jie priimti studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, pakviesti stažuoti, tobulinti kvalifikaciją ar į profesinius mokymus pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis;
Dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsieniečiams, kuriems leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jie yra ar buvo prekybos žmonėmis aukos ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis;

Pinigų gavėja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752. Įmokos kodas: 5740.
Gavėjo pajamų surenkamosios sąskaitos:
LT74 4010 0510 0132 4763, AB DNB bankas;
LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas;
LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas;
LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius;
LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB;
LT42 7230 0000 0012 0025, UAB Medicinos bankas.

Valstybės rinkliavą taip pat galima sumokėti:
AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;
Per UAB „EVP“ interneto portalą www.mokejimai.lt;
SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
UAB „Mažeikių butų ūkis“;
UAB „Mokėjimų terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;
UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose.


Kriminalistinių tyrimų tarnybos teikiama mokama paslauga ir jos įkainis:


1.  Ginklo išbandymas ir identifikavimas – 11.58 Eur.
2.  Automobilio identifikacinio numerio bei kitų agregatų numerių autentiškumo nustatymas.
3. Automobilio identifikacinio numerio bei kitų agregatų numerių autentiškumo nustatymas ir suklastotų numerių originalų atstatymas.
4.  Automobilio užvedimo raktų tyrimas.
5.  Automobilio lako dažų dangos tyrimas.


Pinigų gavėjas: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Gavėjo bankas - SEB bankas, kodas 70440
Sąskaita LT62 7044 0600 0782 8725

 

LAST_UPDATED2
 
 Svetainės medis   Lietuvių kalba  Information will be available soon in English 

Apklausa

Kur sužinote apie Panevėžio apskrities policijos darbą?
 

Kas prisijungę

Mes turime 396 svečius online

Naudingos nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

bottom

Pastebėjus netikslumus pranešti tel. (8 45) 503 030, svetainės administratoriui.
Tulpių g. 60, LT-35501 Panevėžys, tel. (8 45) 503 312, faks. (8 45) 503 235, el.paštas paneveziovpk@policija.lt
Valstybės biudžetinė įstaiga.Kodas 291008610. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.